Svend Estridsens dødsår

Denne artikel er et anneks til Svend Estridsens biografi.
 
Dødsåret forekommer i forskellige nutidige skrifter enten som 1074 eller 1076. Forskellen spiller for så vidt ingen rolle, men det er meget irriterende, at denne forskel stadig består, selv om det forlængst er afklaret, at 1076 er det rette. Jeg vil derfor her gengive argumenter pro et contra. Jeg har medtaget svigerdatteren Estrid Margrete, da hendes data er forbundet med problemet.

 
Svend Estridsen
I Knytlingesagaen afsnit 25 står der, at Svend døde 29. april efter at have regeret i 29 år. Da han kom til i 1047, giver dette dødsdatoen som 29. april 1076. Hvis man kunne stole på Knytlingesagaen, ville historien ikke være længere. Men sådan er det ikke.
  
Svend Estridsens død er tilsyneladende sat til 9. maj 1074 i den såkaldte anniversariebog for Roskildekirken. I samme bog står der dog lidt senere under samme dato, at kalenderdatoen ikke skal opfattes som dødsdatoen, men derimod den dag, hvor han skulle mindes. C. A. Christensen (CAC) (Historisk Tidsskrift, bind 11. række, 3 (1950-52), p.450) har analyseret de relevanrte passager i anniversariebogen og kommer ligesom en tidligere analyse af Alfred Ottto til det resultat, at afsnittet om Svend Estridsen er indsat meget senere, da det er i stil med et krønikeskrift. Det er højst sandsynlilgt inspireret af Roskildekrøniken.
 
Ailnoth nævner Svends dødsdato som 28.april i forbindelse med sin beskrivelse af Knud den Hellige.
 
Roskildekrøniken fra 1138 nævner 1074 som Svends dødsår. Det er første årstal i krøniken. Næste årstal er 1090 for mordet på Knud den 4., som vi ved fandt sted 1086. Jerusalem blev ikke indtaget 1100 som i krøniken, men derimod 1099. Erik Ejegods dødsår 1103 synes at være det eneste rigtige årstal før 1130'erne. Knud Lavard blev ikke dræbt i 1130, men i januar 1131. Roskildekrønikens omgang med årstal er derfor ikke pålidelig. Senere kilder (fx Rydårbogen) har utvivlsomt benyttet Roskildekrøniken som forlæg. Der er ikke andre primære kilder med årstallet 1074.
 
Heroverfor står the Anglo Saxon Chronicle (ASC) med meddelelsen i 1076, at dette år døde Svend, Danmarks konge. Det passer ind i andre begivenheder for dette og de foregående år, så der ikke her som tidligere i ASC-rækken tvivl om det præcise år. At Svend var i llive 1075 vidner to breve fra paven Gregor den 7. dette år (jf. Ole Fenger i Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 3).

Samlet synes der ikke grundlag for at tvivle på, at dødsåret er 1076, så Roskildekrøniken er også her lidt ved siden af.
 
Jeg har ikke kunnet finde kilden til en oplysning om, at Svend blev 54 år gammel. Det passer ellers fint med 1076 og mine vurderinger af, at han er født o.1022, da (moderen) Estrid først vendte tilbage fra sit ægteskab i Rusland sent 1020 og derefter giftede sig med (faderen) Ulf).
 
Saxo har en historie om, at Svends gode ven biskop Vilhelm døde ved mødet med Svends ligtog på vej til Roskilde. Dette er bevisligt en skrøne (med udenlandsk forbillede), da Vilhelm døde o.1073. Det nævnes i Roskildekrøniken, at Svend indsatte hans efterfølger Svend Norbagge (Nordmand).
 
(Estrid) Margrete
Svends broderdatter er nævnt i andet afsit af den omtalte anniversariebog for datoen 9.maj. Dette afsnit anses (CAC) for at være det oprindelige indhold fra den gamle anniversariebog, som blev kopieret 1274. Datoen vurderes bl.a. af CAC til at være korrekt for hendes død, men årstallet 1074 i første afsnit gælder ikke hende. Hun er død meget senere.
 
I Roskildesammenhæng fandtes også tidligere et notat på bagsiden af en kopi af Det nye Testamente med starten af en giverliste for Roskildekirken. Listen over giverne er rimeligvis ordnet kronologisk efter tidpunktet for donationen. Personerne i listens begyndelse identicerer jeg som følger:
 
        Knuto Rex = Knud den Hellige (mens han var konge 1080-1086)
        Athala Regina = Adela/Edele (hans dronning)
        Eiric = Erik Ejegod (før han blev konge)
        Margareta Regina et Soror nostra = Margrete (tidl. g. m. Harald Hen)
        (hun gik åbenbart i kloster efter mandens død 1080)
        Sveno Episcopus = Sven Norbagge (d. 1088)
 
Heraf slutter jeg, at Margrete overlevede sin mand (Harald Hen) og blev nonne i Roskilde. Hendes gave til kirken i form af gårde i Gøinge herred må være givet i perioden 1080-1088. Det siger ikke meget om, hvornår hun døde, blot at det ikke var hverken 1074 eller 1076. Det er altså ikke en afspejling af hendes forhold, der er årsag til tallet 1074 i anniversariebogen.
 
Konklusion
Allerede Steenstrup påviste vist o.1880, at Svend Estridsen døde 28. april 1076, og det er der god grund til at holde fast ved.
 
 
Til bogens start
 
© Peter Lawætz,  version september 2013