Trelleborgene

 
 
Til trelleborgene regnes Borgeby (Skåne), Trelleborg (Vestsjælland), Nonnebakken (Fyn) og Fyrkat (Jylland) samt det større anlæg Aggersborg N for Løgstør. I 2014 har man offentliggjort fundet af endnu en trelleborg, denne gang ved Lellinge å ved Køge, men stedet har været mistænkt siden 1970. Den kaldes nu Borgring (Østsjælland).
 
Siden det første fund af Trelleborg i 1930'erne har der været stor uenighed om deres formål. Det store spektrum af mulige forklaringer fremsat hidtil skal ikke gengives her; det er refereret på wikipedia. Det nye her er, at alle borgene er opført under Svend Tveskæg med samme formål, men ikke til samme tid.
 
I artiklen om Sløjkanalen har jeg påstået, at Aggersborg er opført væsentlig senere end de andre, og at dens funktion var rettet mod optræning af soldater til erobring af England. Hvis dette er rigtigt, kan et noget tilsvarende formål give den længe søgte forklaring på de andre trelleborges baggrund. De danske stridskræfter var i mange år baseret udelukkende på en søleding. I 974 skulle man derimod pludselig udkæmpe en forsvarskamp til lands omkring Danevirke - og tabte. Dette skyldes sikkert delvis manglende erfaring med landkrig.
 
Da Svend Tveskæg så efter 980 planlægger tilbageerobringen af Hedeby fra tyskerne, drejer det sig atter om landkrig, og den vil man så ruste sig til ved etablering af trelleborgene som træningslejre. Poul Nørlund var tidligt fremme med en tilsvarende forklaring, men den var kun sigtet på Englandstogter og passede derfor ikke med den senere foretagne datering af Trelleborg til o.981. Bemærk, at Aggersborg ikke har kunnet dateres ved dendrokronologi.
 
Hvorfor nu de 5? Fordi rekrutteringen og beredskabet skulle fordeles over landsdelene. Den nyeste "Borgring" ved Køge indikerer, at Sjælland dengang var delt i øst og vest af et større skovterræn.
 
Hvorfor tæt ved sejlbart vand, men alligevel inde i land? Fordi det gjaldt træning i landkrig, men tropperne skal forsynes, og de skal i givet fald også let kunne indskibes for transport til kritiske punkter. En hurtig samling af hjemsendt personel kan også have medvirket.
 
Hvorfor befæstet med palisadevolde? En fjende med god efterretningstjeneste kunne måske se en fordel i på forhånd at neutralisere disse garnisoner, men forsvarsværkerne kunne også bruges til øvelser. Kaserner er også i vore dage lukkede områder, fordi man der har en høj koncentration af våben.
 
Efter Hedebys erobring 983 uden de store bataljer er trelleborgene ikke længere interessante, da intet truer fra syd. Belært af erfaringen bygger man så (efter min påstand) noget senere (men sikkert med samme bygmester) en større træningslejr i Aggersborg med henblik på landkrig ved Englands erobring. Her er der ikke tale om noget geografisk fordelt beredskab, så alt koncentreres til et enkelt sted, hvorfra udskibningen kan finde sted.
 
Husk, at trelleborgen i Trelleborg i Skåne ikke hører til i samlingen. Den er af ældre dato, mere uregelmæssigt designet og indrettet på anden måde. Og så ligger den meget specielt i strandkanten.

Til gengæld savner jeg for fuldstændighedens skyld en trelleborg i Halland, som jo var en ligeværdig landsdel i riget. Følger man de mere detaljerede principper for placeringen, kommer man hurtigt frem til en beliggenhed ved Suseåen mellem Kattegat og Heberg S for Falkenberg. Set fra luften (Google Maps) er der her flere muligheder. Det forudsætter dog, at der var mere vand i åen dengang.
 
 
Til bogens start
 
© Peter Lawætz,  version maj 2015