Referencer

 

 

- Adamus Bremensis: Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (GH)

  (latin): www.dmgh.de (findes også i dansk oversættelse af Allan A. Lund

  som Adam af Bremens krønike, Wormianum, København 2000)

 

- Andersen, H. Hellmuth (2004), Til hel rigets værn, (Moesgård og Wormianum, Højbjerg)

 

- Andersen, H. Hellmuth (1985), Hedenske danske kongegrave og deres historiske baggrund 

  - et forsøg på en syntese, KUML pp. 11-34

 

- Anglo-Saxon Chronicle (ASC)  www.fordham.edu/halsall (søg under Internet Medieval Sourcebook - Full Text Sources - Historiography)

  Prøv Google i stedet!

 

- Annales Bertiniani (AB) (latin) www.dmgh.de

 

- Annales Fuldenses (AF) (latin) www.dmgh.de

 

- Annales Mettenses priores (AMP) (latin) www.dmgh.de

 

- Annales Pruminienses (AP) (latin) www.dmgh.de (vælg Scriptores in Folio (SS) 15/2, p.1292)

 

- Annales Regni Francorum (ARF) (latin)

  www.dmgh.de

 

- Annales Xantenses (AX) (latinwww.dmgh.de

 

- Annales Vedastini (AV) (latin), www.dmgh.de

 

- Annals of the Four Masters (FM) www.ucc.ie/celt

 

- Annals of Tigernach (AT) (irsk) www.ucc.ie/celt


- Annals of Ulster (AU) www.ucc.ie/celt

 

- Annals of Innisfallen (AI) www.ucc.ie/celt

 

- Annals of Loch (LC) www.ucc.ie/celt

 

- Annals of Clonmacnoise (AC) http://historical.library.cornell.edu  , vælg Cornell University Kibrary historical monographs og browse Annals of Clonmacnoise

 

- A New History of Ireland, Vol. IX, Maps, Genealogies, Lists - A Companion to Irish History, Part II (1984)   (Clarendon, Oxford UK)

 

- Arup, Erik (1931), Kong Svend 2.s biografi, Scandia IV, p. 66ff

 

- Baldwin, Stewart (o.1998), The Kings of the Isle of Man,

  http://sbaldw.home.mindspring.com/

 

- Ban Shenchus, se Dobbs, Margaret

 

- Brandt, Heidger (2004), Haithabu und die grossen Dänischen Ringburgen, (Books on demand GmbH,   Norderstedt)

 

- Brandt, Troels (2004), Danernes Sagnhistorie - Saxos sagn i sagaernes kronologi (Gedevasen, Farum) 

 

- Brenner, S. Otto (1978), Nachkommen Gorms des Alten, I. - XVI. Generation (Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby)

 

- Christensen, Leif Baun (1991), Jelling - kronen på værket (Forlaget Jelling, Jelling)

 

- Christiansen, Eric (2002), The Norsemen in the Viking Age, (Blackwell Publ., Oxford UK)

 

- Chronicle of the kings of Alba, engelsk direkte oversættelse, http://everything2.com/title/The+Chronicle+ of+the+kings+of+Alba

 

- Chronicon Scotorum (CS), www.ucc.ie/celt

 

- Dam, Sigvard Mahler (2007), Stigs Vedby & Hvideslægten, (Libri Damiana, Høng)

 

- Dobbs, Margaret (1931), Revue Celtique bd. 48, pp. 163-234 (vedr. de forhold, der omtalt i denne bog)

 

- Dudo fra St. Quentin: Gesta Normannorum www.fordham.edu/halsall (søg

  under Internet Medieval Sourcebook - Full Text Sources - Historiography)  

 

- Encomium Emmae reginae,  www.dmgh.de  , se under SS rer. Germ. #22

 

- Engholm, Carl (CE) (1994): Danske kongeslægter i det 8. & 9. århundrede

  (Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby)

 

- Flodoards Annales er ref. i Richer von Saint-Remi’s Historiae, som findes på

  www.dmgh.de under Scriptores (in Folio). Flodoards Annales findes også i

  dansk oversættelse ved Erling Albrectsen (Odense Universitetsforlag, Odense 1987)

 

- Forte, Angelo, Oram, Richard, and Pedersen, Frederik (2005), Viking Empires (Cambridge University   Press, Oxford UK)

 

- Fragmentary Annals of Ireland (FA) www.ucc.ie/celt

 

- Fragmentum Chronicum Fontallensis (FCF), www.dmgh.de , SS2, #32 pp. 301-304

 

- Gallén, Jarl (1992), Vem var Ulf jarl, Sven Estridsens far? Scandia 58, pp.13-30

 

- Gräslund, Bo (1986), Knut den store och Sveariket - Slaget vid Helgeå i ny belysning, Scandia 52 (1986), pp.211-238

 

- Gunvor "silfrahárr" (2004), Old Norse Names, www.vikinganswerlady.com/ONNames.shmtl

 

- Hagerman, Maja (1996), Spåren av kungens män (Raben Prisma, Stockholm)

 

- Harrison, Dick (2002), Jarlens sekel - En berättelse om 1200-talets Sverige (Ordfront, Stockholm)

 

- Helgesson, Bertil (2003), Slaget vid Helge å - några aspekter på ett sägenomspunnet slag, Föreningen Gamla Christianstads årsskrift, p.5

  

- Hervarar saga ok Heidriks,  www.heimskringla.no , søg under Norrøna kildetekster, Fornaldersögur, 1.  bind

 

- Ingvar den Vidfarnes saga, www.heimskringla.no , søg under Tekster på norsk - Fornaldersagaer

 

- Jacobsen, Lis (1929), Svenskevældets fald (Levin og Munksgaard, København)

 

- Historia Norvegiae, se  http://www.vsnrweb-publications.org.uk/ og søg teksten: A History of Norawy and the Passion and Miracles of The blessed Olafr

 

- Johannessen, Kåre (2001), Politikens bog om Danmarks Vikingetid

  (Politikens Håndbøger, København)

 

- Jomsvikingernes saga, www.heimskringla.no , se under Tekster på dansk - kongesagaer

 

- Jones, Gwyn (1984), A History of the Vikings, (Oxford Univ. Press, 2nd ed., Oxford)

 

- Jonsson, Bengt R. (2003), Erik den Helige: Gammalt helgon i ny belysning, 12th Int. Saga Conference, Bonn Aug. 2003

 

- Klippel, G. H. (1845), Lebensbeschreibung des Erzbischofs Ansgar (Bremen) 

 

- Knytlingesagaen, www.heimskringla.no , se under Tekster på dansk - kongesagaer

 

- Krag, Claus (1995), Vikingetid og rikssamling 800-1130, bd. 2 af

  Aschehougs Norges Historie (Aschehoug & Co., Oslo)

 

- Krambs, Karsten (2009), Vikingetidens konger (Underskoven, København)

 

- Krogh, Knud J. (1993), Gåden om kong Gorms grav (Poul Kristensens

  Forlag, Herning)

 

- Lambert d'Ardres, Historia comitum Ghisnensium, www.dmgh.de Scriptores (in Folio) SS24 Annales  aevi Suevici, Suppl. LVIII, pp.550-642

 

- Mackie, J. D. (1978), A History of Scotland (Penguin, London)

 

- Markvad, Jørgen (2004), Danske konger - før Gorm den Gamle (Yduns Æbler, Gedved)

 

- Matsen, Bjørn og Petersen, Ole Bjørn (2006), Vikinger - indsigt og udsyn,

  (Systime, Århus)

 

- McTurk, Rory W. (1973), Ragnar Lodbrok in the Irish annals, Proc. Seventh

  Viking Congress, Dublin 1973 (Dublin), p. 93

 

- McTurk, Rory W. (1976), Sacral Kingship in Ancient Scandinavia, Saga-

  Book 19:2-3 (1975-76), p. 139-69  http://www.vsnrweb-publications.org.uk/

 

- McTurk, Rory W. (1991), Studies in Regnars saga loðbrókar and its major

  Scandinavian analogues (Medium Ævum monographs, new series,15), (The

  Society for the Study of Mediæval Languages and Literature, Oxford).

 

- McTurk, Rory W. (1994), Scandinavian sacral kingship revisited, Saga-Book

  24:1 (1994), p. 19-32 http://www.vsnrweb-publications.org.uk/

 

- McTurk, Rory W. (2006), Kings and kingship in Viking Northumbria, The

  Thirteenth International Saga Conference, Durham & York 2006

 

- Moberg, Ove (1978), Kung Knut den stores motståndare i slaget vid Helgeå, Scandia 51, pp. 7-17

 

- Moberg, Ove (1989), The Battle of Helgeå, Scandinavian Journal of History 14, pp. 1-19

 

- Morkinskinna (saga), Finnur Jonsson ed. (København 1932) (oldislandsk)

 

- Møller, Kirsten (KM1) (1997), Vikingeætten: brudstykker til et mønster

  (Vemb)

 

- Møller, Kirsten (KM2) (2002), Historien om St. Cuthbert: Nordengland i tidlig

  angelsk tid og vikingetid, oversættelse og kommentar (Vemb)

 

- Nestors krønike - beretningen om de svundne år (Povest vremennyh ljet), overs. og udg. af Gunnar O.  Svane (Wormianum, København 1983). (Tidl. overs. og forklaret af C. W. Smith (Hagerup, Kjøbenhavn  1869.). www.fordham.edu/halsall  vælg Internet Medieval Sourcebook - Selected Sources - Byzantium - The Byzantine Commonwealth: Russia

 

- Nyrup, Kristian Andersen (2004), Kong Gorms saga,  http://www.nyrups.dk/ , vælg Middelalderhistorie -  Kong Gorms saga

 

- Ó Corrain, D. (1997), Ireland, Wales, Man and the Hebrides, i The Oxford

  Illustrated History of the Vikings, ed. P. Sawyer, (Oxford UK), pp.83-109

 

- Ó Corrain, D. (1998), The Vikings in Scotland and Ireland in the Ninth

  Century, Chronicon 2 (1998) 3: p. 1-45

 

- Ohlmarks, Åke (1975), Konungariket Skånes undergång (LTs förlag, Stockholm)

 

- Olav Tryggvesons saga, www.heimskringla.no , se under Tekster på norsk - kongesagaer

 

- Om Oplændingernes Konger (saga), www.heimskringla.no , søg under Tekster på dansk - Fornaldersagaer

 

- Orderic Vitalis, Historia Ecclesiastica (Ecclesiastical History), oversat af Marjorie Chibnall (Oxford  Medieval Texts, 1968-80, Oxford UK)

 

- Poeta Saxo, Annalium de gestis Caroli Magni imperatoris Libri quinque a. 771-814, www.dmgh.de ,  findes under Antiquitates /Poetae: Poeta Latini aevi Carolini (IV) 4,1.

 

- Rasmussen, Finn (2004), Germanerne og vikingerne - Myter og magt,

  (Tænk kritisk, Hundested)

 

- Rasmussen, Finn (2006), Nyt syn på trelleborgene, (Tænk kritisk, Hundested)

  

- Rimbert: Vita Anskarii (VA), (engelsk) www.fordham.edu/halsall (vælg

  Selected Sources - The Church - The Conversion of Europe - Scandinavia)

 

- Sawyer, Birgit and Peter (2004), A Gormless History? The Jelling dynasty revisited, i Reallexikon der  germanischen Altertumskunde - Ergänzungsband 37: Runica -      Germanica - Mediaevalia (de Gruyther,  Berlin), pp. 689-706

 

- Sawyer, Peter (1991), Konger og Kongemagt, i ”Fra Stamme til Stat i

  Danmark - 2, Høvdingesamfund og Kongemagt”, Jysk Arkæologisk Selskabs

  Skrifter XXII:2 (1991), p. 277

 

- Saxo Grammaticus, Gesta Danorum/Historia Danica (Danmarks Krønike)

  (Fr. Winkel Horns oversættelse oprindelig udgivet på dansk i 1898)

 

- Schück, Adolf (1951), Från Viby till Bjälbo, studier i Sveriges historia under 1100-talets senare hälft, Fornvännen bd. 46 (1951), pp.197-218, www.fornvannen.se

- Simeon of Durham, Historia Regum, Symeonis Dunelmensis Opera et Collectanea, Vol. I, ed. John Hodgson Hinde (Durham 1868), se Historia Regum på nettet

 

- Skaaning, Poul (PS1) (1992), Harald Blåtands sidste kamp (Dansk Historisk

  Håndbogsforlag, Lyngby)

 

- Skaaning, Poul (PS2) (2006), Vikingestormen (Togter mod Vesteuropa -

  793-937), (Hovedland, Højbjerg)

 

- Skaaning, Poul (PS3) (2008), Sven Tveskæg - Trelleborgenes bygherre & Englands erobrer,     

  (Hovedland, Højbjerg)

- Smyth, Alfred P. (API) (1975), Scandinavian York and Dublin I (Dublin)

 

- Smyth, Alfred P. (APS) (1977), Scandinavian Kings in the British Isles 850-

  880 (Oxford Univ. Press, Oxford)

 

- Smyth, Alfred P. (APII) (1979), Scandinavian York and Dublin II (Dublin)

 

- Steenstrup, Johs. (1877 ff), Normannerne bd. I-IV (Klein, Kjøbenhavn)

 

- Storm, Gustav (1893), Sjælevandring og Opkaldelsessystem, Arkiv för nordisk filologi, 5. bind,

  http://runeberg.org/anf/1893/ , side 199-222

 

- Svennung, J. (1966), Gränsdragningen mellan Sverige och Danmark på 1000-talet, Fornvännen 61,  pp.219-229  www.fornvannen.se

 

- Sögubrot af nokkurum fornkonungum i Dana- ok Sviaveldi, (oldnordisk)

  www.heimskringla.no , søg under Norrøna kildetekster, Fornaldersögur, 2. bind.

 

- Thattr af Ragnars Sonum (oldislandsk), www.northvegr.org , vælg Old Icelandic - Old English - Texts, Sagas and Tales in old Icelandic

 

- Thiedecke, Arendse og Johnny (2003), De danske vikinger - Samfund,

  kongemagt og togter ca. 700-1050 (Pantheon, København)

 

- Thietmar von Merseburgs krønike,  www.dmgh.de , vælg scriptores - scriptores rerum Germanicum,  Nova series - #9: Die Chronik osv.

 

- Toll, Hans (1920), Konung Sverker den Andres drottningar, Fornvännen pp. 197-206, www.fornvannen.se 

 

- Västgötalagen (kungalängden): www.wadbring.com/historia/ , vælg Medeltid I -

  Västergötland - Kungalängd

 

- Wamers, Egon (1994), König im Grenzland, Neue Analyse des Bootkammergrabes von Haithaby, Acta Archaeologica (København) vol. 65, pp. 1-56

 

- Wamers, Egon (2005), Ein dänischer Vasall im Bootkammergrab, i Die

  Macht des Silbers, Karolingische Schätze im Norden, (Regensburg)

 

- Widukinds Sakserkrønike (latin): www.dmgh.de (dansk oversættelse fra

  latin 1910 af J. P. Jacobsen findes på bibliotekerne)

 

- Wittendorff (1973), Alvej og Kongevej, (Akademisk Forlag, København)

 

- Vällfors, Gudrun (2001), Tre kungar påTrälhavet (Arbetsgruppen Långhundraleden)

 

 

 Til bogens start

 

© Peter Lawætz, version februar 2016