Godfred Normanneren o.882

 

 

I sidste halvdel af det 9. århundrede optræder der på vikingefronten ikke færre end 3 samarbejdende par Sigfred/Sigtryg og Godfred. (Disse Sigfred/Sigtryg’er er også diskuteret i artiklen Sigfred - Sigtryg.)

 

Det første par Sigtryg og Godfred sejlede op ad Seinen i 851 og plyndrede der. De kan identificeres med Haralds Klaks søn Godfred og en ikke-kongelig Sigtryg, der også optræder på Irland (jf. artiklen Sigfred - Sigtryg). Denne Godfred nævnes ikke efter 855.

 

Det tidsmæssigt sidste par Sigfred og Godfred falder i slaget ved Dyle/Löwen i 891. Sigfred regner jeg her for at være ”den kristne Sigfred”, der optrådte som mægler i Rhin-området i 882, og som her nævnes som nevø af kong Erik 2 (se evt. Godfredsønnernes slægt). Godfred har derimod helt andre rødder, idet han i min model er søn af Ivar Benløs og nævnt af Adam af Bremen (GH II, kap. 25) som fader til Olaf, Regnar og Sigtryg (se artiklen om Ivar Benløs’s efterkommere og #23. i Referencer til Regnar Lodbrogs efterkommere.)

 

Det resterende par Sigfred og Godfred huserer i Friesland og omegn 880-882, Sigfred lader sig betale ud, mens Godfred går over på kongens side, forlenes med Friesland og indgår ægteskab med Gisela, datter af den forrige konge Lothar 2. Godfred mistænkes senere for kupplaner og lokkes til et møde 885, hvor han bliver dræbt. Det er ham, det handler om her. Jeg har med vilje ikke fortalt mere detaljeret om hans bedrifter i perioden 882-885, da dette kan læses i flere andre skrifter, baseret på optegnelser i årbøger som AV og AF.

 

Hvilken del af den danske kongeslægt havde han rod i, og nåede han at få nogle børn, der blev til noget med kendte efterkommere?

 

Hvem var denne Godfred?

Der er ingen ”løse” Godfred’er nævnt i årbøgerne på dette tidspunkt. Det vil så her være rimeligt, at man i stedet starter med at svare på spørgsmålet om, hvem Sigfred var. Her er der nemlig kun en enkelt mulighed, og det er den Sigfred, som jeg har gjort til søn af Halfdan Regnarsøn, og som netop vender hjem til Irland 883 for at blive konge i Dublin (jf. artiklen Halfdans slægt - lidt dristige konklusioner). Godfred er så mest nærliggende en (ikke-kendt) yngre broder og er sat ind som sådan (#12.) i listen over Regnar Logbrogs efterkommere. Jeg indrømmer, at det er ”kvalificeret gætteri”, men et sted må han nødvendigvis passe ind. Medmindre man gør ham til søn af en anden Regnarsøn end Halfdan, er der tilsyneladende ikke andre muligheder.

 

Den aktuelle Godfred er ikke omtalt i de irske annaler, fordi han ikke nåede at deltage i nogen krigshandling i Irland, og fordi han døde, før han pga. alder kunne komme i betragtning som mulig konge i Dublin.

 

Det skal nævnes, at mange har forsøgt at placere denne Godfred på anden måde, alle med tilknytning til Harald Klak. En af varianterne er den Godfred, der er Haralds søn, og som ellers antages død kort efter 855, hvor han forgæves optræder som tronkræver i Danmark. Andre har med rette indset, at denne Harald ikke kunne genoptræde i 880-erne, blive gift og få børn i en meget sen alder. De har så indsat den aktuelle Godfred ”Normanneren” enten som sønnesøn af denne Godfred eller har ladet ham blive søn af Harald junior, der her er placeret som søn af Haralds yngste broder Hemming (se evt. Harald Klaks og hans brødres slægt). Det kniber her alvorligt med at få alderen til at passe.

 

Godfreds efterkommere

Godfred giftede sig med kongedatteren Gisela og fik med hende datteren Ragnhild eller - på mere sydligt sprog - Reginlinde eller Reinhild. Ragnhild må være f. o.882 og  blev gift med Dietrich von Ringelheim (efterkommer af Widukind). Hun blev moder til Mathilde f. o.897 og d. 968. Denne Mathilde giftedes med Heinrich 1 (Fuglefænger) og fik med ham bl.a. sønnerne kejser Otto 1 af Tyskland (f. 912) og ærkebiskop Bruno (se evt. artiklen om Kristendommens indførelse i Danmark). Man ser, at det er lidt svært at få mødrenes aldre til at blive rimeligt høje ved deres første barns fødsel, men det kan lige bringes til være realistiske tal.

 

Kejser Otto 1 havde 5 børn og fik derigennem mange efterkommere, deriblandt mig selv omkring 30 generationer senere. Det er dog mere interessant at konstatere, at ved det her beskrevne udviklingsforløb - hvis det ellers er rigtigt - er Regnar Lodbrog som farfader til Godfred også forfader til de første tyske kejsere og dermed sikkert også senere indblandet genetisk i Europas samlede kongeverden. Mine erfaringer fra studier af den danske konge Frederik 2’s forslægt har i hvert fald vist mig, at der i de kredse er næsten maksimal spredning for hver generation, så eksempelvis 6-8 familier involveres pr. århundrede.

 

Til bogens start

 

© Peter Lawætz,  version februar 2009