Danske vikingekonger

 

- én slægt med mange grene

 

af Peter Lawætz (1940 - 2021)

 

Efter en lang karriere indenfor forskning og uddannelse brugte Peter sine senere år på et omfattende videnskabeligt studie af vikingetidens konger og kredsen omkring dem. Mere om forfatteren.

 

Denne bog handler om den danske kongeslægt i vikingetiden 750-1050 og tilstræber at vise, hvordan den egentlig hænger sammen. Den er nemlig meget større end de fleste forestiller sig, men det er alligevel muligt uden alt for meget gætteri at konsolidere hidtidige gætterier og finde nye resultater om indbyrdes familieforhold. Datamaterialet er ikke nyt, men er analyseret med metoder, der nok er kendte, men som ikke tidligere er benyttet konsekvent på de foreliggende data.

 

”Bogen” er en slags e-bog, en site på internettet med et netværk af artikler og tabeller/lister, og kan ikke læses fra den ene ende til den anden. Det er tanken, at læseren kan vælge mellem at samle appetit ved at læse sammendraget af resultater eller at gå direkte til bogens ”rygrad”, der fortæller om kongerne i Danmark. Når man der finder noget, som er uddybet i en supplerende artikel, kan man hoppe over i denne artikel og siden tilbage igen. "Artikler A" fortæller om vigtige detaljer til forståelse af hovedhistorien, mens "Artikler B" er tillæg, som vedrører mere specielle emner.

 

De samme genealogiske metoder er også blevet anvendt på de svenske konger fra o.850 for at se, hvor generelle de er. Vil man kun studere dette specialemne, kan der gås direkte til oversigten over materiale vedr. svenske konger.

 

I den foreliggende udgave fra februar 2019 er der fortsat små rettelser, men der også en ny artikel om  kongeboliger, specielt om Gorm den Gamles hjemsted, mens han var konge.


I en lidt anden redaktion er det danske stof nu udkommet som papirbogen Af kongelig byrd (marts 2017).

 

Kommentarer, forslag og bemærkninger kan rettes til info@vikingekonger.dk.

 

Gå herefter til den følgende indholdsbeskrivelse.

 


Sammendrag af resultater

 

Rygrad

  

Den danske kongeslægt i vikingetiden

Tiden før 810

Godfredsønnernes regime 814-o.893

Riget deles o.893

Gorm den Gamle 935-961 - han blev faktisk gammel

Harald Blåtand og hans anlægsaktivitet 961-978

Svend Tveskæg 978-1014 - den store kriger

Knud 2 den Store 1014-1035

Hardeknud og Magnus den Gode, Harald Hárdråde og Svend Estridsen 1035-o.1060

 

Metoder

 

Successionsprincipper

Opkaldsregler

Øvrige metoder

 

Artikler A

 

Radboud van Friesland

Harald Hildetand og hans sønner

 

Godfredsønnernes slægtsgren

Harald Klak og hans familie

 

Hedeby-Olaf og sønnen Knud

 

Tyra Danebods nærmeste slægt

Gorm den Gamles fødsel og død

 

Harald Blåtands liv og levned

 

Svend Estridsens moder

Magnus den Godes adkomst til den danske trone

Svend Estridsens biografi 

 

Artikler B

 

Sigfred/Sigtryg

 

Bråvalla-slaget

Tronfølgerne 810-814

Sigurd Rings efterkommere

Halfdans slægt – lidt dristige kombinationer

Godfred Normanneren o.882

Sigfred den Danske o.960

 

Regnar Lodbrogs slægt - kommentarer til Dublin-grenen

Olaf Kvarans hustruer og børn

 

Kongerne på Man 1079-1275

Konger i Dublin 1052-1126

Danske konger i Østangel

 

Rollo af Normandiet

     Rollo og DNA

Rurik - Rørik?

 

Hvem blev gravlagt i Ladby-skibet?

 

Slaget ved Danevirke 974

Kristendommens officielle indførelse i Danmark

Hvordan Svend Tveskæg fik navnet Svend

Svend Tveskægs hustruer

Ulf jarls herkomst

  

Sliestorp

Var Lejre kongesæde i vikingetiden? 

Jelling-anlægget - en opsummering med senere konklusioner

Hvor boede Gorm den Gamle og kongerne før ham?

Sløjkanalen

Trelleborgene

Hvordan blev man jarl i Danmark?

 

Kongemødet på Danaholmen

Styrbjörns oprør

Slaget ved Svold o.1000 

Kampene ved Helgeåen 1026


Olav den Hvide

 

Sverige


Oversigt over materiale med relation til svenske vikingekonger

 

Svenske konger før år 1000

Den svenske kongeslægt i vikingetiden

Svenske jarler 980 - 1250

 

Ingvar-togtet

 

Lister/tabeller

 

Ivar Vidfavnes efterkommere (t. o. m. Regnar Lodbrogs generation)

 

Harald Klaks og hans brødres slægt

 

Godfredsønnernes slægt (Horik/Erik mfl., Rollo)

 

Regnar Lodbrogs efterkommere (Dublin og York samt Hedeby-dynastiet)

Regnar Lodbrogs efterkommere i aldersorden

 

Gorm den Gamles efterkommere (t. o. m. Valdemar Sejrs generation)

Gorm den Gamles efterkommere i aldersorden

 

Godfred Crovans efterkommere (Man)

Godfred Crovans efterkommere (Man) i aldersorden

 

Vestfold-konger 700-900 (Norge)

 

Emunds efterslægt indtil o.1200 (Sverige)

 

Radbouds frisiske efterkommere

 

Navneopkald i Skjalm Hvides efterslægt

 

Referencer

 

Samlet referenceliste

Referencer til Harald Klaks og hans brødres slægt (skjoldungerne)

Referencer til Godfreds og hans brødres slægt (den frisiske gren)

Referencer til Regnar Lodbrogs efterkommere med kommentarer© Peter Lawætz,   version februar 2019