Danske konger i Østangel

 
Som en af anførerne i "hæren" i England i 860-70'erne gjorde nordmanden Guttorm/Gudrum (barnebarn af Harald Klak og #131.22. i Harald Klak-listen) sig til konge i Østangel 878 og regerede der til sin død 890. Han var barnløs, så hans efterfølgere kunne være hvem som helst kongelig.
 
Efter ham vælges iflg. ASC Eohric/Erik til konge og kaldes udtrykkelig dansker. Erik bliver dræbt ved et slag 905 (ASC 905).
 
Hans efterfølger bliver Guttorm 2/Gudrum/Gorm, men navnet er vist lidt usikkert rent kildemæssigt. Gorms regering ender o.915, men som det straks skal fremgå, fik han en videre karriere i Danmark.

I kilderne finder man, at det danske styre i Østangel slutter med et slag ved Tempsford 917, hvor den danske konge bliver dræbt. Hvem er så det?  Svaret følger lidt senere.
 
Vi kender nu så meget til den danske kongeslægt, at det er muligt at placere de to konger i slægten, selv om vi ikke har andre oplysninger.
 
Erik
Ud fra det foreliggende gætter jeg som udgangspunkt på, at Erik er født før 855, da man ellers ville have valgt Olaf, søn af Ivar Benløs (Hedeby-Olaf). Navnet Erik hører til i Godfredsønnernes slægtsgren, så han er sandsynligvis ældre broder til Sigfred (den Kristne), f. o.855, d. 891, atså en nevø af kong Erik 2 (Barn). Han tiltræder som konge 892, og hans død er nævnt i ASC 905, hvor han falder i kamp. Der kendes ingen børn af denne Erik.
  
Han får således #221.111. (f. o.853) i Godfredsønnernes. slægtsgren.
 
Gudrum 2/Gorm
Ved mine sædvanlige skøn kommer jeg frem til, at denne Gorm må være f. o.870, som giver et rimeligt aldersniveau på 35 år for en tiltrædende konge 905, hvis ikke særlige omstændigheder angiver noget andet. Det mærkelige er så, at jeg allerede har en Gorm f. o.870, som o.915 bliver konge af Østdanmark efter broderen Klak-Harald. Årstallet 915 er her gættet, da oplysningerne om den østdanske kongerække er sløret. Gorm kan lige have nået at have været konge af Østangel først. Jeg henviser i øvrigt til artiklen om Tyra Danebods slægt.
  
Han er altså rimeligvis #131.42. (f. o.870) i Harald Klak grenen.
 
Gurd/Godfred
Den sidste danske konge i Østangel er ikke nævnt ved navn, men kan måske findes på anden måde. Ved nærmere eftersyn konstaterer man, at de foregående konger Erik og Gorm synes valgt efter senioritetsprincippet anvendt på hele kongeslægten. Hvem er så den ældste o.915, som ikke allerede har en anden post? Pilen peger på Hedeby-Olafs yngre søn Gurd/Godfred, f. o.880. Det forbløffende er, at han ifølge Lundeårbogen dør o.916, så det passer med det nævnte slag 917. Ligesom broderen Gnupa/Knud er konge i York 902-905, får Gurd/Godfred altså chancen i Østangel 915-917.

Godfred har #235.242. (f. o.880) i Regnar Lodbrog listen.

Gorm den Gamle
Denne Gorm f. o.893 var ikke konge af Østangel, men vi kan regne med, at han efter sin fødsel i York voksede op i Østangel. Han hører derfor med i billedet. Hans fader Godfred/Hardeknud må have arvet betydeligt gods fra sin fosterfader Guttorm (d. 980), og da faderen dør 895, må dennes hustru Gunhild være flyttet til Østangel, hvor de ejede dette gods.
 
Det er heller ikke så mærkeligt, at Gorm (den Gamle) hører om Gorm (den lidt ældre)'s niece Tyra, som han så gifter sig med o.915.
 
Som beskrevet i artiklen om Gorm (den Gamle), er der grund til at tro, at han under den følgende angelsaksiske konge Aethelstan var en af de ledende danskere i Østangel i hvert fald i perioden 930-934. 935 er Gorm med familie flyttet til Danmark.
 
Til bogens start

© Peter Lawætz, version november 2015