Tronfølgerne 810-814

Min beskrivelse af den danske kongeslægt i vikingetiden har i mange tilfælde ikke fremkaldt tilstrækkelig forståelse. Argumentationen er ofte lidt for indviklet, og så kaldes det gætteri, når læseren ved sit studium giver op. Faktisk er der meget lidt gætteri i mit "system". Gætteriet er fremhævet de relevante steder.

Som eksempel vil jeg her fokusere på 
de 15-16 tronfølgere efter Godfred 810. (Nr. 16 var død 808, men bør af gode grunde tages med i overvejelserne.) Med kendskab til det endelige resultat kan de umiddelbart grupperes i 4 kategorier efter de "partier", der var aktive efter mordet 810:

S1:    Halfdan, søn af Harald Hildetand
 
    S11:    Harald Klak
    S12:    Regnar
    S13:    Anulo
    S14:    Rørik
    S15:    Hemming
 
F1:    Sigurd Ring/Sigfred, søn af Randver
 
    F11:    Regnar
 
F2:    Godfred, søn af Randver
 
    F21:    Olaf
    F22:    Erik/Horik
    F23:    [Rolf]
    F24:    Manderus
    F25:    [Christianus]
 
F3:    Halfdan, søn af Randver
 
    F31:    Hemming
    F32:    Sigfred
    F33:    Angantyr
    F34:    Hagen
    F35:    Regnar
 
F står for den den frisiske linje, mens S er skjoldunger. Det vides ikke apriori, at F1, F2 og F3 er brødre, men de kan dårligt være andet. (Det vil vise sig.) S1 og F3 af samme navn er lidt problematisk, men de er der begge to.
 
Skjoldungerne
Skjoldungerne tages først, fordi de er den mindste gruppe. Det er efterkommere af Harald Hildetand.
 
S1 Halfdan udvandrer fra Danmark til kejseren 807 og bliver hans vasal (Poeta Saxo 807). Han har formentlig sønnen Hemming med (se S15). AF 837 nævner, at Hemming, søn af Halfdan, dør.
 
S11 Harald Klak nævnes i ARF 812 som broder til Anulo. Samme kilde siger, at han er broder til Hemming.
 
S12 Regnar er nævnt som broder til Anulo i ARF 812. Samme kilde siger, at han er broder til Hemming.
 
S13 Anulo nævnes i ARF 812 som barnebarn af en tidligere kong Harald (her som "nepos" i anden end nu sædvanlig betydning).
 
S14 Rørik er nævnt som broder til Harald AF850.
 
S15 Hemming er nævnt som søn af Halfdan AF 837. Han er broder til S11 og S12. I 810 var han en slags gidsel hos kejseren, men kom hjem o.812.

Konklusion: Det følger ved kombination, at S1 Halfdan er søn af Harald Hioldetand og fader til S11-S15. Harald Klak er efter opkaldsreglerne den ældste af sønnerne.
 
Den frisiske Linje
Den omfatter efterkommere af hrald Hildetands halvbroder Regnar/Randver.
 
F1 Sigfred/Sigurd Ring er i sagaen nævnt som nevø af Harald Hildetand og er vinder af Bråvallaslaget o.772. Han er nævnt 3 gange i ARF uden kobling til anden familie.
 
F11 Regnar er i ARF død 808 og her nævnt som brorsøn til Godfred. F35 Regnar er en anden brorsøn til Godfred. En af dem - nødvendigvis den sidstnævnte - må være Regnar Lodbrog, da denne som person først dør o.854. F11 Regnar har sit navn fra Sigfreds fader, så han er den ældste sønnesøn. Han er ikke "i spil" ved tronskiftet efter mordet 810.
 
F1 Sigfred har efter mit skøn også datteren Aslaug, men det falder uden for emnet her.
 
Konklusion: F1 Sigfred er søn af Regnar/Randver og er  - overenstemmelse med opkaldsreglerne - fader til Regnar, død 808.
 
F2 Godfred er den aktive person, som annalerne er centreret om. Efter ovenstående må han være broder til forgængeren Sigurd Ring (men det er ikke nævnt) og dermed søn af Regnar/Randver. Godfred er formentlig gift med en kongedatter fra Sverige, da der er store ligheder i navngivningen og støtte til børnene i efterkommernes borgerkrig.
 
F21 Olaf er nævnt i ARF 814 som ældste søn (uden navn), der faldt i striden det år. Navnet Olaf stammer fra Saxos 9. bog.
 
F22 Erik/Horik er som resulterende "ledende konge" i borgerkrigen nævnt som den næstældste af Godfreds drengebørn adskillige gange i sin regeringstid indtil 854. ARF nævner Horik søn af Godfred.
 
F23 [Rolf] er primært ikke kendt ved navn, men er flere gange nævnt som fast medlem ved ændring af regeringen. Arbejdet med denne slægtsgren har vist, at Rolf/Rollo må være hans sønnesøn, så han har heddet Rolf. Navnet støttes også af de formodede svenske forbindelser (Refil).
 
F24 Manderus er som yngre broder uden navn indsat som medregent 814. 819 bliver han skudt ud. I begyndelsen af 20'erne plyndrer han en helligdom i Irland. Nævnt ved navn i Annales Bartholiniani fra o.1695. Kilden til Thomas Bartholin jr.´s meddelelse er ikke kendt.

F25 "Christianus" er som yngre broder uden navn indsat som medregent 814. 819 bliver han skudt ud. Hans videre skæbne er ukendt. Det angivne navn, som formentlig også stammer fra Annales Bartholiniani, ville være en anakronisme.
 
Godfred har formentlig også en datter [Ragnhild], gift med Harald Klak.
 
Konklusion: Godfred har utvivlsomt haft 5 af de nævnte børn.
 
F3 Halfdan er meget dårligt dokumenteret. I ARF 782 sender kong Sigfred en Halfdan mfl. til kejseren, men det siges ikke, hvilken Halfdan det er. Det er sandsynligvis broderen, da fætteren (S1) næppe var på god fod med Sigfred. Broderen hedder derfor Halfdan. I FA 867 er Regnar (Lodbrog) nøvnt som søn af Halfdan.
 
F31 Hemming er i ARF 810 omtalt som brodersøn af Godfred, og da han næppe er søn af Godfreds ældre broder Sigfred, må han være søn af Halfdan. Adam af Bremen omtaler ham fejlagtigt som Godfreds fætter (patruelia).
 
F32 Sigfred er i ARF 812 nævnt som brodersøn til Godfred og kan derfor hverken være søn af Sigfred eller Godfred. Han må så være søn af den rtredje broder, hvilket beviser, at der var en tredje broder.
 
F33 Angantyr er ifølge ARF 811 med ved fredsforhandlingerne 811 som kongens broder.
 
F34 Hagen er ifælge ARF 811 med ved fredsforhandlingerne 811 som kongens broder.
 
F35 Regnar er som nævnt allerede identificeret med Regnar Lodbrog med de mange sønner. Ifølge FA 867 er han søn af Halfdan, men denne kilde er lidt sløret. Hvis han er aktiv efter 850, må han være den yngste af alle tronfølgerne. Han var derfor for ung til at deltage i borgerkrigen 812-814.
 
Konklusion: Vor viden om Regnar Lodbrogs ophav og familie er meget begrænset, der er dog rimelig dæknin, og der er ikke plads andetsteds.
 
Samlet vurdering
Som et vigtigt resultat kan vi konstatere, at F1, F2 og F3 faktisk er brødre, men det fremgår kun indirekte af nevøerne.
 
Den eneste reelle usikkerhed drejer sig om, hvem Regnar Lodbrog er søn af. Sagaerne og Saxo har ham som søn af Sigurd Ring, men denne Regnar passer dårligt ind i Regnar Lodbrogs dokumenterede kronologi. Der er derfor i den sidste ende ikke noget valg: Regnar er søn af Halfdan Regnarsen.
 
Da analysen er baseret på skønnede fødselsår, er det umuligt at udlede, hvem der havde ret og hvem der havde uret i borgerkrigen. Som tallene nedenfor antyder, har der sikkert været flere af de involverede, som havde samme fødselsår, og det kunne reglerne ikke klare. Som vist men ikke bevist kan de alle have haft ret.
  
Tillæg: Rekonstruktion af aldersordenen
Som med andre kongelige mænd har jeg med passende respekt for fakta forsøgt at lave en aldersorden. Vi tager først en opregning af fødselsår for de enkelte familier for siden at flette dem sammen. Der er naturligvis manipuleret med tallene i forsøget på at få det hele til at passe.
 
S11    Harald (Klak)     født omkring        785    død  852
S12    Regnar                                          786            814
S13    Anulo                                             787            812
S14    Rørik                                              792            o.850
S15    Hemming                                       795            837
 
F11    Regnar                                           775            808
 
F21    Olaf                                                786            814
F22    Erik                                                788            854
F23    Rolf                                                790            o.836
F24    Manderus                                       792            -
F25    ZZ                                                  794             -
 
F31    Hemming                                        784            812
F32    Sigfred                                            787            812
F33    Angantyr                                         790            -
F34    Hagen                                             792            -
F35    Regnar (Lodbrog)                           797            o.854
 
Sammenfletningen
F11    Regnar                født omkring        775   død    806
F31    Hemming                                        784             812        konge 810-812
S11    Harald (Klak)                                  785             852        medkonge 812-814, 819-825
S12    Regnar                                           786             814        medkonge 812-814
F21    Olaf                                                786             814        konge 814
S13    Anulo                                              787             812
F32    Sigfred                                            787             812
F22    Erik                                                 788             854        konge 814-854
F23    Rolf                                                 790             o.836     medkonge 814-36
F33    Angantyr                                         790             -
F34    Hagen                                             792             -
S14    Rørik                                               792            o.850
F24    Manderus                                        792            -             medkonge 814-819
F25    ZZ                                                   794             -            medkonge 814-819
S15    Hemming                                        795            837
F35    Regnar (Lodbrog)                           797            o.854
 
Som en af mine gamle kolleger og amatørhistoriker har sagt: "Sådan kan det have været". Så er der ikke sagt for meget.
 
Til bogens start

© Peter Lawætz,  version februar 2018