Emunds efterslægt (Sverige)

 

 

Med henblik på at afprøve mine successionsprincipper mm. på andre kongeriger har jeg herunder opregnet min version af den svenske kongeslægt.

 

Som anført andetsteds skiftes der her efter forholdsvis få generationer til nye mandslinier baseret på kvindelige leds rolle i successionsprincipperne. De alternerende slægter finder en simpel forklaring uden speciel rivalisering mellem to regionalt baserede linier, men der har nok været et fjendskab mellem de forskellige slægtsgrene. Den noget usikre #225.2. [YY] Anundsdotter spiller en nøglerolle som det nødvendige, kongelige bindeled mellem Emund-slægten og den senere Sverker-slægt. Også forbindelsen fra Filip Halstensson til Erik-slægten hviler på et spinkelt grundlag, støtte af indicier.

 

Kilderne er generelt meget svage, men det har jeg til en vis grad set bort fra i det følgende. Husk i øvrigt, at alle årstal med ”o.” er kvalificerede gæt.

 

Bemærk, at der som helhed ser ud til at være streng overholdelse af opkaldsreglerne. Tre steder har jeg derfor indføjet tidligt afdøde sønner, så reglerne bliver opfyldt.

 

 

[Erik] f. o.888, d. o.941 siges at være fader til

 

Emund (Slemme, tilnavnet ikke sikkert) f. o.920, d. o.981

Han er #221.111. i den foregående slægt

konge af Sverige  o.960-o.981

1.  Ingegerd f. o.943

          g. m. Strut-Harald, underkonge/jarl i Skåne

2.  Erik 8 (Segersäll) f. o.945, d. o.994    (8-tallet er uden reel baggrund)

konge af Sverige o.981-o.994

g. m. Sigrid (Storråde) f. o.960

21.  Holmfrid f. o.977

g. m. Svein Hákonson jarl d. 1016

211.  Sigrid  f. o.997, d. 1016

g. m. Aslak (Eskil) Erlingson d. 1028

211.1.  Svein Askelson f. 1016

g. m. Ragnhild (af Danmark) f. o.1043

212.  Gunhild f. o. 1005

g. m. (1) Anund Jakob (#223. se denne)

g. m. (2) Svend Estridsen (af Danmark)

22.  Olof (Skötkonung) f. o.978, d. 1022

konge af Sverige o.995-1022

g. m. (1) Estrid (fra Wenden/Pomerania) f. o.985

g. m. (2) Edla (frille)

221.  (1) Ingegerd f. o.1002, d. 1050

g. m. Jaroslav 1 (af Kiev) f. 978, d. 1054

(deres børn er ikke opført, da de ikke kom i betragtning i S.)

222.  (1) [Erik] f. o.1003 (indsat som konsekvens af opkaldsreglerne)

- må være død ung

223.  (2) Astrid f. o.1003

g. m. Olav Haraldson (den Hellige) af Norge f. o.995, d. 1030

224.  (2) Emund 2 (Gamle) f. o.1004, d. 1066

konge af Sverige 1046-1066

g. m. (1) ? d. < 1040

g. m. (2) Astrid Nialsdatter d. 1066

224.1.  (1) [Kristina] f. o.1027

g. m. Stenkil Ragnvaldsson f. o.1021, d. o.1080

224.11.  Halsten f. o.1045, d. o.1085

konge af Sverige 1066-o.1070, 1079-1084

224.111.  Ragnhild f. o.1066

g. m. Olof Eriksson #224.21.

224.112.  Filip f. o.1068, d. 1118

konge af Sverige 1111-1118

g. m. (o.1096) Ingegerd, datter af Harald Hárdråde

224.112.1.  [ZZ] Filipsdotter f. o.1097

g. m. Jedvard/Edvard  (kvalificeret gæt)

224.112.11.  Erik 9 (den helige) f. o.1115, d. 1162

konge af Sverige 1156-1162 (delkonge Svealand fra 1160)

g. m. Kirstine (#224.131.11.), datter af Knud Lavard

224.112.111.  Knut Eriksson f. o.1144, d. 1196

konge af Sverige 1167-1196, i starten kun VG

g. m. Ingeborg #225.211.134.

224.112.111.1.  Erik 10 Knutsson f. o.1175, d. 1216

konge af Sverige 1207-1216

g. m. Rikisa/Regitse (af Danmark)

224.112.111.2.  Johan Knutsson f. o.1180, d. 1205 (Älgarås)

 

224.112.111.3.  Joar (Ivar) Knutsson f. o.1186, d. 1205 (Älgarås)

 

224.112.111.4.  Sigrid f. o.1190

g. m. Magnus (Broka) (Folkunga) f. o.1190

224.112.111.41.  Knut Magnusson f. o.1215, d. 1251

 

224.112.111.5. Knut Knutsson f. 1196, d. 1205 (Älgarås)

 

224.112.112.  [XX] Eriksdotter f. o.1148

 

224.112.112.1.  Holmger f. o.1170, d. 1209

 

224.112.112.11.  Knut (Holmgersson) Långe f. o.1197, d. 1134

konge af Sverige 1229-1234

224.112.113.  Filip Eriksson f. o.1152

g. m. Margareta, datter af Birger Brosa

224.112.114.  Katarina f. o.1154

g. m. Nils Blake (Norge)

224.112.114.1.  Kristin f. o.1175

g. m. (1) Hákon Folkvidson Galen

g. m. (2) Eskil Magnusson (Folkunga)

224.112.114.11.  (1) Knut Kristinasson f. o.1207, d. 1261

 

224.112.115.  Margareta f. o.1148, d. 1209

g. m. Sverre Sigurdson (af Norge) f. o.1150

224.112.115.1.  Sigurd Lavard f. o.1186, d. 1200

 

224.112.115.2.  Hákon Sverkerson f. o.1188, d. 1204

 

224.112.115.3.  Kristin f. o.1190, d. 1213

g. m. Filip Simonson d. 1217

224.112.115.4.  Erling f. o. 1193

(skæbne ukendt)

224.112.12.  Joar (Ivar) Jedvardsson f. o.1118, d. >1170

(kun kendt fra et gavebrev o.1170)

224.113.  Inge (den Yngre) f. o.1072, d. o.1125

konge af Sverige 1118-o.1125

g. m. Ulvhild Hákonsdatter f. o.1093 (hendes 1. ægteskab)

224.113.1.  Kristina f. o.1120

(usikker eksistens, da mulighed for forveksling)

224.12.  Håkan (Röde) f. o.1046, d. o.1079

konge af Sverige o.1074-o.1079

224.13.  Inge (den Äldre) f. o.1048, d. 1111

konge af Sverige 1079-1084, 1087-1111

g. m. (1) Helena (#225.22.)

g. m. (2) Ulvhild Hákonsdatter f. o.1093 (de var nu ikke gift)

224.131.  (1) Kristina f. o.1080, d. 1122

g. m. Mstislav (Harald) (af Kiev)

(kun 2 børn er medtaget her)

224.131.1.  Ingeborg (fra Kiev) f. o.1103

g. m. Knud Lavard f. o.1196, d. 1131

224.131.11.  Kirstine f. o.1122

g. m. (1) Magnus den Blinde (af Norge)

g. m. (2) Erik Jedvardsson (av Sverige)

224.131.12.  Katrine f. o.1124

g. m. Pritzlav (af Wenden)

224.131.13.  Margrete f. o.1126

g. m. Stig Tokesen (Hvidelæder)

224.131.131.  Kirstine Stigsdatter f. o.1147

g. m. Karl 7 Sverkersson (#225.212.12.)

224.131.14.  Valdemar 1 den Store (af Danmark) f. 1131, d. 1182

 

224.131.2.  Malfrida/Malmfrid f. o.1107

g. m. (1) Sigurd Jorsalfar (af Norge) f. o.1093, d. 1130 (skilt 1126)

g. m. (2) Erik 2 Emune (af Danmark) f. o.1085, d. 1137

224.131.21.  (1) Kristin f. o.1125, d. 1178

 
224.131.22.  (2) Svend (Grate) f. 1128, d. 1157

 

224.132.  (1) Margareta (Fredkulla) f. o.1082, d. o.1128

g. m. (1) Magnus Barfod (af Norge) f. o.1070, d. 1103

g. m. (2) Niels Svendsen (af Danmark) f. o.1074, d. 1134

224.132.1.  (2) Magnus (den Stærke) f. o.1106, d. 1134

delkonge i Västergötland 1125-o.1131

g. m. Richiza f. o.1113, d. 1175 (hendes 1.)

224.132.11.  Knud 5 Magnussen f. o.1130, d.1157

g. m. Helena f. o.1130 (#225.212.11)

224.132.12.  Niels Magnussen f. 1134, d. 1158

 

224.132.2.  (2) Inge f. o.1111, d. 1121

224.133.  (1) Ragnvald Ingesson f. o.1086, d. o.1131

 delkonge af SV og ÖG o.1128-1131

224.133.1.  Ingerid f. o.1110

g. m. (1) Henrik (Skadelår) d. 1134

g. m. (2) Harald (Gille) d. 1136

g. m. (3) Ottar (Birtting) d. o.1146

g. m. (4) Arne (Kongsmag)

224.133.11.  (1) Magnus Henriksen f. o.1131, d. 1161

konge i Sverige 1160-1161

g. m. Brigida, datter af Harald Gille

224.133.12.  (1) Ragnvald Henriksen f. o.1132, d. 1161

jarl i Östergötland

224.133.13.  (1) Knud Henriksen f. o.1132, d. 1162

 

224.133.14.  (1) Magnus Buris Henriksen f. o. 1133, d. 1167

hertug af Sønderjylland

224.133.15.  (1) Johan Henriksen f. o.1134, d. o.1161

jarl i Östergötland

224.134.  (2) Katarina f. o. 1108

g. m. Bjørn Jernside f. o.1105, d. 1134

224.134.1.  Ulfhild f. o.1134

g. m. Bengt Folkesson f. o.1108

224.134.11.  Karl Bengtsson (Döve) f. o.1160, d. 1220 (Estland)

 

224.2.  (1) Erik Emundsson f. o.1035, d. 1066

(muligvis ham der kaldes Erik ”Hedningen”)

(han faldt i kamp med sin fætter Erik Anundsson #225.3.)

224.21.  Olof Eriksson, f. o.1062, d. o.1105

g. m. Ragnhild #224.111. 

224.211. Ragnvald Olofsson (Knaphövde) f. o.1084, d. 1126

delkonge af Sverige 1125-1126

224.3.  (2) Anund Emundsson f. o.1047

(senere kaldet Anund Gårdske (altså fra Gardarike))

konge af Sverige o.1070-o.1075

225.  (1) Anund (Jakob) f. o.1006, d. o.1046

konge af Sverige 1022-1046

g. m. Gunhild (#212.)

225.1.  [Olof] f. o.1030, d. o.1064

(indsat som konsekvens af opkaldsreglerne)

225.2.  [YY] Anundsdotter f. o.1032  [YY] = Estrid?

g. m. Tuph/Tove jarl f. o.1020 (relationen er gættet)

225.21.  Sven (Blot-Sven) f. o.1053, d. o.1087

delkonge i Svealand o.1084-1087

225.211.  Ulf (Galla) f. o.1080, d. <1125

jarl i Östergötland

225.212.  Karl/Kol Svensson f. o.1082, d. o.1108

 

225.212.1.  Sverker (Sven Karlsson) d. Ä. f. o.1106, d. 1156

konge af Sverige o.1131-1156

g. m. (1) Ulvhild Hákonsdatter f. o.1093, d. o.1138 (hendes 4. ægteskab)

g. m. (2) Richiza f. o.1113, d. 1175 (hendes 3. ægteskab)

225.212.11.  (1) Helena (navnet gættet) f. o.1130

g. m. Knud 5 Magnussen (#224.132.11. s.d.)

225.212.12.  (1) Karl 7 Sverkersson f. o.1131, d. 1067

konge af Sverige 1162-1167

g. m. Kirstine Stigsdatter (#224.131.131.)

225.212.121.  Sverker Karlsson (d. Y.) f. o.1165,

d. 1210, konge af Sverige 1196-1207

g. m. (1) Ingegerd Birgersdotter d. 1205

g. m. (2) Benedikte Ebbesdatter d. o.1210

225.212.122.  Karl Karlsson f. 1167, d. 1198

g. m. Ingeborg Sverresdatter (af Norge)

225.212.13.  (1) Johan Sverkersson f. o.1132, d. 1153

 

225.212.131.  Kol f. o .1150, d. o.1173

modkonge i Svealand 1168-1173

225.212.131.1.  Johan/Jon f. o.1172, d. 1206

jarl i Finland  (placeringen er usikker)

225.212.132.  Burislev f. o.1151, d. o.1173

modkonge i Östergötland 1169-1173

225.212.133.  Ingeborg f. o.1153

g. m. Knut Eriksson #224.112.111.

225.212.14.  (1) Ingegerd f. o. 1135, d.1204

abbedisse i Vreta kloster

225.212.15.  (2) Burislev Sverkersson f. o.1146, d. o.1169

 

225.212.16.  (2) Sune (Sik) Sverkersson f. o.1153, d. o.1195

 

225.212.161.  Ingerid Ylva f. o.1180, d. 1251

g. m. Magnus Minnesköld f. o.1150, d. 1208

225.212.161.1.  Bengt Magnusson f. o.1198, d. 1237

lagman i Västergötland

225.212.161.2.  Birger Magnusson f. o.1202, d. 1266

jarl i Svealand, formynderregent

225.213.  Cecilia Svensdotter f. o.1084


225.214.  Erik Årsäll f. o.1086, d. o.1128

(formodet) delkonge i Svealand og Östergötland 1126-o.1128

225.22.  Helena f. o.1057, d. o.1105

g. m. Inge d. Ä. (#224.14.)

225.3.  Erik Anundsson f. o.1035, d. 1066

(han faldt i kamp med sin fætter Erik Emundsson #224.2.)

23.  [VV] Eriksdotter f. o.979

g. m. Ring Dagsson

231.  Dag Ringsson f. o.997

 

232.  Emund Ringsson f. o.999

 

232.1.  Ingvar f. o.1018, d. o.1042

(formentlig den Ingvar, der omkom på et togt til Rusland)

24.  Emund  f. o.982

 
 

Til bogens start 

 

© Peter Lawætz,  version oktober 2017