Referencer til Godfred og hans brødres slægt (den frisiske gren)

 

 

De to yngste Godfredsønner "Manderus " og "Christianus" er ikke medtaget.

 

Nummereringen er ændret i februar 2009 for at passe med resten.

 

 

2.  Regnar (Randver) f. o.718

Han er omtalt i Hervarar saga kap. XV.

 

21.  Sigfred (Sigurd Ring) f. o.745, d. o.800

konge af Danmark o.772-o.800

Han er omtalt i mange sagaer bl.a. Sögubrot kap. VI og X, men i samtiden 3 gange:

ARF 777: Han giver asyl til Widukind af Sachsen.

ARF og AMP 782: Sigfred sender en delegation til Karl den Store anført af Halptani (der af mig antages at være hans broder).

ARF 798: Karl den Store sender gesandt til Sigfred.

 

211.  Regnar f. o.775, d. 808

ARF 808 nævner hans død i kamp mod abodritterne, men kun som nevø af Godfred. Den anden nevø Regnar (Lodbrog) er i min model ikke gammel nok til at gå i krig.

Sögubrot nævner Sigfreds søn Regnar i kap. VI og X (men andre forhold passer knap så godt).

 

22. Godfred (Gøtrik) f. 750, d. 810

konge af Danmark o.799-810

Nævnt af Adam af Bremen GH I, kap.14.

ARF 804: Godfred, danernes konge, lover at komme til møde med kejseren, men sender i stedet en repræsentant (til Køln).

ARF og AF 808: Godfred angriber abodritterne, og Karl sender sin søn til Elben for at sikre, at Sachsens grænser ikke overskrides. Kongens brodersøn Reginaldus (Regnar) bliver dræbt. Godfred flytter købmændene fra Reric til Sliesthorp.

ARF og AF 809: Godfred kræver ved forhandling, at området ned til Elben overlades tilo ham. Kejseren sender grev Egbert som forhandler for at få sat grænsen ved floden Stör nær Esesfeld.

ARF og AF 810: Kejseren rykker ud fra Aachen mod Godfred, som allerede er landet på Frieslands kyst. Godfred bliver dræbt af en af sine folk et sted i Friesland.

 

221.  Olaf f. o.785, d. 814

ARF 814: Godfreds ældste søn falder i borgerkrigen.

Hans navn kendes kun fra Saxo i starten af 9. bog, men rodet.

 

221.1.  Sigfred/Sivard f. o.809, d. o.850

Han kendes kun ved navn fra Saxos 9. bog.

AB 839: Som kongens (Erik 1's) nevø er han delegationsleder ved et officielt besøg hos kejseren.

 

221.11.  [NN ] f. o.835

Ikke kendt i sig selv, men sønnen angives som nevø af Erik . Det må være en kvinde, da en mand ville være blevet konge før Erik 2.

 

221.111.  Sigfred f. o.855, d. 891

AV 884 nævner som mægler "Den kristne Sigfred", der angives at være nevø af Erik 2.

AF 891 fortæller om slaget ved Dyle/Löwen, at kong Sigafred er blandt de faldne danere. Vi kender ikke andre kampdygtige kongelige med dette navn på denne tid. (Sigurd Snogøje ville være for gammel og er i øvrigt død 887 efter min vurdering.)

 

221.12.  [Olaf] f. o.837, for at følge opkaldsreglerne - død ung

 

221.13.  Erik 2 f. o.840, d.o.873

konge af Danmark 854-873

g. m. Gisela, datter af Harald Klak  (ej dokumenteret)

Ifølge Saxo hed hans fader Sivard.

Hans tiltræden som konge er nævnt i AB og AF 854 samt af Adam af Bremen GH I, kap. 28.

864 får han brev fra paven, der opfordrer ham til at blive døbt (reference mgl.)

221.131.  Ragnhild f. o.870

g. o.894 m. Harald Hårfagre, konge af Norge

 

221.131.1.  Eirik Haraldson (Blodøxe) f. o. 895, d. 954

g. m.  Gunhild Gormsdatter, med flere sønner deriblandt

 

221.131.11.  Harald (Gråfell) f. o.938, d. o.970 

konge af Norge

 

 221.132.  [Gunhild] f. o.872

g. o.892 m. Godfred/Hardeknud konge i York.

Hendes navn, placering og giftermål er resultat af tilbageregn ing efter tronfølgekravene og opkaldsreglerne.

 

221.132.1.  Gorm (den Gamle) f. o.8893, d. 961

konge af Vestdanmark 935-961

(han har også #235.311.med samme start)

 

222.  Erik/Horik 1 f. o.787, d. 854

konge af Danmark 814-854

ARF 819: Harald (Klak) bliver medkonge til Erik og [Rolf], mens to andre Godfredsønner bliver ekskluderet.

ARF 827 nævner Horich søn af Godfred.

ARF 836, 845 og 847 nævner ham som danernes konge.

AB og AF 854 fortælller om blodbadet i det danske kongehus, hvor Erik bliver dræbt og mange andre med ham. Det er også omtalt i VA og nævnt af Adam af Bremen GH I, kap.28.

 

223.  [Rolf] f. o.790, d. o.835

medkonge af Danmark 814-o.835

Han nævnes aldrig ved navn, så Rolf er en tilbageregning. Det er i givet fald ham, der i 819 forblev medkonge i Danmark, jf. ARF 819.

 

223.1.  Guttorm f. o.819, d. 854

Han var tronkræver i 854 og døde i kampen, se AB og AF 854.

Det nævnes også af VA og Adam af Bremen GH I, kap.28.

 

223.2.  Ketil f. o.825, d. o.873

Denne er omtalt som Rollos fader Catillus af Richer af Reimsolf/Rollo.

 

223.21.  Rolf/Rollo f. o.855, d. 932 

greve af Normandiet 911-932

Hans senere historie er gengivet af Dudo fra St. Quentin.

 

223.22.  Gorm/Guttorm f. o. 857, d. o.874

Han kendes kun fra Dudo.

 

223.3. [YY] f. o.828

g. m. Ivar Regnarsen (Benløs)

Hendes placering skyldes tronfølgeprincipperne.

 

223.31.  Bård f. o.848, d. 881

konge i Dublin 876-881

også #235.21.

 

223.32.  Sigtryg f. o.851, d. 896

konge i Dublin 888-896

også #235.22.

 

223.33.  Godfred f. o.853, d. 891

også #235.23.

 

223.34.  Olaf f. o.854,  d. o.909

konge af Vestdanmark o.894-o.909

også #235.24.

 

223.4.  Helge f. o.830, d. o.894

konge af Danmark o.885-o.894

Onkel Helge nævnes af Dudo som Hulc.

Reelt kendes han kun fra Adam af Bremen GH I, kap. 48.

 

224.  [Ragnhild] f. o.791

g. m. Harald Klak f. o.785

Denne datter og hendes giftermål er forudsætning for, at Harald Klaks ældste levende søn hedder Godfred, og sørger samtidig for, at ikke andre skal opfylde opkalskravet efter Godfred.

Se i øvrigt Referencer til Harald Klaks og hans brødres slægt.

 

224.1.  [Halfdan] f. o.819 (død ung)

også #131.1.

 

224.2. Tyra /Ingeborg?) f. o.821

g. m. Sigurd Hjort

også #131.2.

 

224.3.  Godfred f. o.823, d. o.855

også #131.3.

 

224.4.  Sigfred f. o.825, d. o.885

konge af Danmark  873-o.885

også #131.4.

 

224.5. Rolf f. o.826, d. 873

også #131.5.

 

23. Halfdan f. o.753, d. o.805

Jeg regner med, at han er den Halptani, der i ARF 782 er nævnt som udsending til Karl den Store.

FA #330 (867) nævner Ragnall (Regnar Lodbrog) søn af Albdan (men historien er ellers lidt forvrøvlet).

 

231.  Hemming f. o.785, d. 812

konge af Danmark

ARF 810: Han nævnes som efterfølger og nevø til Godfred.

ARF 811: Hemming, Danorum Rex, slutter fred med Karl den Store.

Nævnt som konge af Adam af Bremen GH I, kap. 15, men er fejagtigt omtalt som Godfreds fætter.

 

232.  Sigfred f. o.787, d. 812

ARF 812: Han gør krav på tronen efter Hemmings død og falder i kamp mod Anulo (en anden nevø af Godfred).

Nævnt af Adam af Bremen GH I, kap. 15.

 

233.  Angantyr f. o.790

ARF 811: Han er med ved fredsforhandlingerne med kejseren og nævnt som broder til Hemming.

 

234.  Hagen/Hankwin f. o.792

ARF 811: Han er med ved fredsforhandlingerne med kejseren og nævnt som broder til Hemming.

 

235.  Regnar (Lodbrog) f. o.795, d. o.854

Se Referencer til Regnar Lodbrogs efterkommere.

Ikke alle sønner er med her.

 

235.1.  Halfdan f. o.820, d. 877

 

235.2.  Ivar (Benløs) f. o.822, d. 873

 

235.3.  Bjørn (Jernside) f. o.823

235.4.  Ubbe (Friser) f. o.826, d. 878

235.5.  Sigfred (Sigurd Orm-i-Øje) f. o.835, d. 887

 

24.  Geva f. o.755

g. m. Widukind von Sachsen (hans 2. ægteskab)

Det har ikke været muligt at finde en relevant reference til dette forhold. Bemærk, at Geva (kort for Gerberga) var et kaldenavn i Tyskland og Franken, så vi ved ikke, hvad hun egentlig hed.

 

 

 Til bogens start

 

© Peter Lawætz,  version juli 2016