Konger i Dublin 1052 - 1126


De fleste konger i denne periode har irske navne, men så vidt jeg i det følgende har kunnet vurdere, er næsten alle valgt efter de beskrevne regler om succession. Det indebærer, at de har rødder i den danske kongeslægt' , og det er det, jeg gerne vil dokumentere. For tiden efter 1126 er det løsere med slægtskabet, eller også er det ikke tilstrækkelig oplyst i kilderne, så det har jeg ladet ligge.

Den sidste konge i Dublin, der i ubrudt følge er agnatisk efterkommer af Ivar (Benløs), er #234.141.2. Eachmarcach, der blev fordrevet 1052.

Regentlisten, som bl.a. findes på http://en.wikipedia.org/wiki/The_Kings_of_Dublin.html , og som er kopieret fra A New History of Ireland (bd. IX), indeholder herefter en række irske navne, som måske dækker personer med traditionel ret til kongeværdigheden. Denne formodning støttes af, at der undervejs optræder to Godfred'er, som begge er agnatiske Ivar-efterkommere (og som er indplaceret i mine RL-slægtstavler). Den publicerede regentliste er dog næppe korrekt, men heller ikke helt forkert.

Regenter i Dublin efter 1052
Min version af regentlisten er følgende:

1052-1070    Diarmait Mac Mael na mBo [Mailnamou] f. o.1000, d. 1072
sønnen Murchad, f. o.1032, d. 1070, virker formentlig i stedet, da Diarmait er irsk overkonge fra 1042, men sønnen er ikke selv valgbar
1070-1075    Godfred Mac Amlaib f. o.1025, d. 1075
 #234.141.11. i RL-listen
1075-1075   Domnall Mac Murchada f. o.1052, d. 1075
ikke i den rigtige aldersfølge, men det holdt heller ikke
1075-1086    Muirchertach Mac Toirrdelbach Ua Brian f. o.1050, d. 1119
han bliver irsk overkonge i 1086
1086-1089    Enna Mac Diarmata f. o.1034, d. 1092
fordrevet 1089
1089-1092    Muirchertach igen

1092-1094    Godfred Crovan (Meranach) f. o.1035, d. 1095
fordrevet 1094, #234.292.1. i RL-listen
1094-1118    Domnall Mac Muirchertach Ua Brian f. o.1075, d. 1135
man hører meget lidt om ham
1118-1126    Enna Mac Donnchada Mac Murchada f. o.1095, d. 1126
(Annals of Innisfallen har i modsætning til alle andre kilder Mac Diarmata)
______________________________________________

1126-1127    Conchobar Mac Toirrdelbach/Turlough O'Connor d. 1127
    indsat af faderen, intet kendt nært slægtskab med Dublin-kongerne   
1127-1141    Torkel?? (fra Hebriderne)


1141-1142    Conchobar Ua Brian f. o.1100, d. 1142
sønnesøn af Toirrdelbach Ua Brian, søn af Diarmait d. 1118
1142-1148    Ottar
han er i hvert fald fra Hebriderne
1148-1160    Brodar Torkelson

1160-1171    Asculf Torkelson

Der er ikke meget omtale af de sidste, så dem har jeg ikke kunnet forbinde med noget kendt.

For kongerne med røde navne er der i Tillæg A herunder vist deres forankring i den danske kongeslægt.

Kvinderne i de kritiske forbindelsesled
Den mest kritiske person i min studie af de "irske" konger i Dublin efter 1052 er Aife/Eva ingen Gilla Patraic (dvs. datter af Gilla P.). Hun blev gift med Donnchad Mael na mBo [Mailnamou] og fik sønnen Diarmait (konge 1052-1070), se Tillæg A.1. Hvis mine tronfølgeregler er overholdt for denne første konge af slægten [Mailnamou], må Aife være datter af Olaf Kvarans datter Maelmaire, som var Gilla Patraics hustru nr. 2. Imidlertid hævdes det på nettet (ref. bl.a. Stewart Baldwin), at den ellers pålidelige (og i de fleste tilfælde eneste) kilde Ban Shenchus, at Aife var datter af Gilla Patraics første hustru Echra ingen Carlusa. (Ban Shenchus er et enestående værk, da det handler om de finere irske kvinders personalhistorie indtil o.1200, se den generelle referenceliste.) En nærmere granskning af denne kilde viser, at Ban Shenchus ikke angiver, hvem der er moder til Aife. For god ordens skyld nævner jeg, at sønnen Diamait i givet fald netop er oldebarn af Olaf og derfor valgbar som konge i Dublin.

Min version af de relevante familieforhold er følgende:

Gilla Patraic Mac Donnchada d. 996
(faderen hed Donnchad d. o.976 og moderen Aife ingen Faelan)
~ (1) Echra ingen Carlusa
    (datter af Carlus Mac Ailella og først g. m. Brian Boru)
~(2) Maelmaire, datter af Amlaib/Olaf Kvaran, f. o.960, d. 1021

Deres børn (husk, at fødselsårene er mit kvalificerede gæt):

(1)  Donnchad f. o.977, d.1039
(1)  Muirchertach f. o.978, d. 1041
(2)  Tadg f. o.980, blindet 1027
(2)  Aife f. o.982

Supplerende bemærkninger:
Gilla Patraics ældste søn Donnchad er født efter farfaderens død 976. Muirchertach er yngre, da han klart er efter Donnchad i hierarkiet.
Aife er født o.982, fordi hendes første ægtemand Donnchad Mailnamou dør 1006. Forinden har Donnchad fået en søn med hende, og de bliver skilt, hvorefter Donnchad gifter sig igen og når at få barn nr. 2 (Domnall). Ifølge Ban Shenchus (BS) har Aife yderligere 2 ægtemænd og 3 børn med disse.
Tadg kan ikke være født senere end 980, for så havde han heddet Amlaib/Olaf, da morfaderen med dette navn dør 981. Tadg må også være søn af Maelmaire, da nogle andre Dublin-konger (O'Briens) nedstammer fra ham, hvilket må være deres legitimitet, se herunder om Derbforgail.

Der er senere (Tillæg B) vist en tavle over [Mailnamou]-slægten.

Aifes broder Tadg bringer gennem sin datter Derbforgail (d. 1098, se BS #190) O'Brien-slægten ind i kredsen. Derbforgail var først gift med med Tadg Ua Conchobar, og en efterkommer heraf i 4. led - Conchobar O'Connor - kommer til senere som regent i Dublin 1126, se Tillæg A.3. Det regner vi ikke med under reglerne. Derbforgail blev anden gang gift med Tirrdelbach/Turlough O'Brien og fik med ham den ældste søn Muirchertach O'Brien, som fra 1075 til 1092 har en ledende rolle i Dublin. Han er godt nok i slægten, men han opfylder ikke oldebarnskriteriet, da han er i næste led, se Tillæg A.2. Hans fader er dog irsk overkonge, så det har vel ordnet sagen. Da han selv bliver overkonge i 1086, går valgforsamlingen i Dublin tilbage til "hovedsporet" og vælger Enna af slægten [Mailnamou], som aldersmæssigt er den næste i rækken.

Også slægtstilhøret for Conchobar O'Brien, konge i Dublin 1141-1142, kan som vist i Tillæg A.4 føres tilbage til allerede omtalte personer: Det bliver han dog ikke mere berettiget af.

Konklusion
Denne supplerende studie viser med rimelig tydelighed, at man i Dublin har fulgt de hidtil praktiserede regler for kongevalg ret nøje. Der er peget på nogle undtagelser, hvor en speciel situation åbenbart har fremkaldt en løsning, der er "næsten" rigtig. Og i intet tilfælde er der valgt en konge, der påviseligt ikke har rødder i den danske kongeslægt.

Ved læsningen af de irske årbøger kan man i øvrigt se, at der må andre udløbere af den danske kongeslægt gennem spindesiden, da der her o.1100 optræder navne som Amlaib(Olaf, Sitric (Sigtryg) og Imhar (Ivar) i helt andre slægter. Når vi ikke har disse forhold med i noget særligt omfang, skyldes det i høj grad, at årbøgerne for det meste kun omtaler mandlige efterkommere.


Tillæg A: Nogle relevante "arvelinier"
1.  Diarmait Mac Mael  na mBo [Mailnamou] (Leinster)


Olaf Kvaran ~ Donnflaeth
Maelmaire ~ Gilla Patraic
Aife/Eva ~ Donnchad Mael na mBo
Diarmait Mac Mael na mBo, konge i Dublin 1052-1070

2.  Toirrdelbach O'Brien (Munster)

Olaf Kvaran ~ Donnflaeth
Maelmaire ~ Gilla Patraic
Tadg ~ Mor O'Mulley
Derbforgail ~ (1) Tadg Ua Conchobar (se under #3)
~ (2) Toirrdelbach/Turlough O'Connor
Muirchertach O'Brien, konge i Dublin 1075-1092
Domnall Mac Muirchertach O'Brien, konge i Dublin 1094-1118

3.  Conchobar o'Connor (Connaught)

Tadg Ua Conchobar (O'Connor) ~ Derbforgail ingen Tadg Mac Gilla Patraic
(hendes 1. ægteskab, se under #2)
Aed O'Connor
Ruadri O'Connor ~ Mulrooma MacDermott
Toirrdelbach/Turlough O'Connor
Conchobar O'Connor, konge i Dublin 1126-1127

4.  Conchobar O'Brien (Munster)

Toirrdelbach O'Brien ~ Derbforgail ingen Tadg (hendes 2. ægteskab, se #2)
Diarmait/Dermot O'Brien
Conchobar O'Brien, konge i Dublin 1141-1142

Tillæg B: Mael na mBo slægten

Af tekniske grunde har jeg valgt format som en indrykningstavle:

Donnchad Mael na mBo [Mailnamou] d. 1006
g. m. (1) Aife/Eva ingen Gilla Patraic f. o.982
g. m. (2) Mael Maidne ingen Domnall
1.  (1) Diarmait Mac Mailnamou f. o.1000, d. 1072
~ Derbforgail O'Brien d. 1080
11.  Murchad f. o.1032, d. 1070

111.  Domnall f. o.1052, d. 1075

112.  Enna f. o.1056

112.1.  [Murchad] f. o. 1078, død ung

112.2.  Diarmait f. o.1080, d. 1117

112.21.  Mael Sechlainn f. o.1105, d. 1133

113.  Gormlaith f. o.1158, d. 1112

114.  Donnchad f. o.1060, d. 1115

114.1.  Enna f. o.1095, d. 1126

114.2.  Dermot McMurrough f. o.1100, d. 1171
(Mc Murrough er et anglificeret familienavn)
114.21.  Aife/Eva ("Eve of Leinster") f. o.1150
g. m. Richard (Strongbow) de Clare f. 1130, d. 1176
114.3.  Murchad Mc Murrough f. o.1105, d. 1172

12.  Enna f. o.1034, d. 1092

121.  Diarmait f. o.1073, d. 1098

13.  Gluniarn f. o.1036, d. 1070

14.  Aife f. o.1038

2.  (2) Domnall Remair f. o.1005, d. 1041

21.  Donnchad f. o.1030, d. 1089

22.  Murchad f. o.1033, d. 1091

Til bogens start

© Peter Lawætz,  version juli 2016