Olaf Kvarans hustruer og børn

 

 

En af vikingekongerne i Dublin udmærker sig ved at opnå en meget høj alder og få mange børn. Denne #234.2. Olaf Kvaran eller Amlaib Cuaran (på irsk) var med til lidt af hvert, men her skal jeg nu kun se på hans familieforhold, da det har krævet en del pusleri at få hans børn bragt ind i en passende orden. ”Cuaran” siges at betyde sandal, så han må have gået rundt med særligt fodtøj. Mere ved vi ikke om det tilnavn.

 

Olaf er født o.910 som søn af Sigtryg den Skeløjede (eller hvad nu ”Caech” skal betyde). Fra 941 er han skiftevis konge i York og i Dublin med endestation i Dublin, hvor han blev til o.980. Han trak sig da tilbage til klostret på øen Iona, men døde kort herefter 981. Hans største præstation var at få 6 børn med samme hustru i perioden 975 - 979, altså hvor han havde passeret de 65.

 

Beskrivelsen her er nok så meget ment som en støtte til forstå børneflokkens særprægede aldersfordeling, som naturligvis spiller en særlig rolle for min beskrivelse, hvor jeg tildeler fødselsår for at skabe sammenhæng. Der er dog også fortalt lidt om de ydre forhold, dvs. hvem hustruerne ellers har været eller blev gift med.

 

På grundlag af de oplyste data i årbøgerne kan der ikke fastlægges en entydig familiestruktur/aldersliste, men der er hentet lidt hjælp fra successionsprincipperne. I det følgende har jeg listet Olafs familie med kommentarer markeret med (x; x = a, b, osv.). Data og referencer kan ses i Referencer til Regnar Lodbrogs efterkommere og kommentarer til denne slægtsstrukturs detaljer.

 

Olaf Kvaran f. o.908, d.981, søn af Sitric Caech d. 927

 

1. ægteskab o.936 med datter af Regnar Godfredsen #233. (navn ukendt)

børn:

Regnar f. o.936, d. 980 (Tara)

Godfred (a) f. o.940, d. 963

 

2. ægteskab o.954 med Donnflaeth f. o.925, datter af Muirchertach, konge af Aileth (Elagh) 911-943. Hun var tidligere g. m. Domnall mac Donnchada d. 952. Deres søn var Maelsechlainn macDomnall (o.950 - 1022).

børn:

Jarnkne/Gluniarn f. o.955, d. 989


3. ægteskab ? med YY
børn:
Maelmaire (d) f. o.960, d. 1021, g. m. (1) Gilla Padraig of Ossory (d. 996), (2)  Maelsechlainn 2 (d. 1022).

 

3. ægteskab o.974 med Gormlaith f. o.957, d. 1030, datter af Murchad mac Finn, konge af Leinster. Se senere kommentar (e) om Gormlaiths ægteskaber.

børn:

- Sigtryg (Silkenbeard) (b) f. o.975, d. 1042, konge i Dublin

- Gyda f. o.976, d. o.995, gift med Olav Tryggvason

- Dubgall (c) f. o.977, d. 1014 (Clontarf)

- Dubgilla (c) f. o.977, d. 1028, g. m. Ceallach, konge af  of Ossory

- Harald f. o.978, d. 999 (Glen Mama) , stamfader til kongehuset på Man

 

Kommentarer:

 

(a) Placeringen af denne Godfred f. o.941 har jeg ikke sikre oplysninger om, men navnet falder naturligt ind her, da der allerede er en fætter af dette navn (#234.12.) f. o. 936.

 

(b) Sigtryg/Sitric bliver regent i Dublin, men springer herved aldersmæssigt foran adskillige af sine slægtninge. Det må formodes at hænge sammen med, at hans moder Gormlaith (efter Olafs død) giftede sig med den irske overkonge Maelsechlainn, så han kunne udnytte lidt nepotisme.

 

(c) Jeg har ladet Dubgall og Dubgilla være tvillinger. Navneligheden taler for det, og det er knapt med pladsen for 6 børn på den tidsskala, der er til rådighed.

 

(d) Datteren Maelmaire er kun nævnt et enkelt sted (FM 1021), da hun dør. I første ægteskab med Gilla Padraig of Ossory har hun i hvert fald børnene Tadg og Aife/Eva, hvorfra nogle senere Dublin-konger med irske navne nedstammer, se artiklen Konger i Dublin 1052-1126. Hun bliver senere gift med Maelsechlainn 2, efter at Gormlaith er flyttet over til Brian Boru. Hun gifter sig faktisk med sin halvbroders søn. (Maelsechlainn er sønnesøn af Donnflaeth via dennes første ægteskab, jf. ovenfor.)

 

(e) Gormlaith var også gift 3 gange med børn i alle ægteskaber. Dette træk sætter nogle fysiske alderskrav.

 

1. gang:   Olaf Kvaran i perioden o.974 - 981.  2 døtre og 3 sønner.

 

2. gang:   Maelsechlainn 2, konge af Meath, irsk overkonge, f. o.955, d. 1022,  gift i perioden 982 - 1002 (separation).  1 søn: Domnall, konge af Meath 1027-1030.

 

3. gang:   Brian Boru, konge af Munster, irsk overkonge 1002-1014, f. o.930, d. 1014 (Clontarf), gift i perioden 1002 - o.1006 (separation). Brian var i alt gift 4 gange.  1 søn: Donnchad.

 

Gormlaith må virkelig have været en fysisk attraktiv kvinde. Se blot Olaf Kvaran, der gifter sig med hende i sit 66. år og herefter avler 6 børn med hende. Hvis hun først skifter mellem Maelsechlainn og Brian i 1002, er hun 45 år, så hun er nok flyttet lidt tidligere, da det ellers er biologisk svært at forestille sig frembringelsen af endnu et barn. Alligevel kunne hun åbenbart bedåre Brian Boru i sin relativt høje alder. Han har på det tidspunkt også været nær 70.

 

Hun fik ellers ry for at være en skrap dame på andre områder, idet hun bl.a. tilskrives ideen om den store koalition, der stod bag de angribende, overvejende normanniske styrker i det afgørende slag ved Clontarf 1014 (hvor vikingernes herredømme blev endeligt elimineret).

 

Olaf Kvarans kongeperiode i Dublin kan med en vis ret betegnes som toppen af vikingernes aktive periode i Irland. Der gik dog mindst 100 år med en positiv udvikling forinden, ligesom ”afviklingen” viser sig at vare mindst et tilsvarende tidsrum.

 

Til bogens start

 

© 2007 Peter Lawætz, version februar 2009